استانداردها و آیین نامه ها

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، فارسی، کتابخانه، کتب فارسی
19 بازدید
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1403
نویسنده / گردآورنده:  سازمان برنامه و بودجه کشور
سال انتشار:  1402
تعداد صفحات:  154
حجم فایل (مگابایت) :  2.88

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۲

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، فارسی، کتابخانه، کتب فارسی
37 بازدید
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1402
نویسنده / گردآورنده:  سازمان برنامه و بودجه کشور
سال انتشار:  1401
تعداد صفحات:  153
حجم فایل (مگابایت) :  7.5

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۱

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، فارسی، کتابخانه، کتب فارسی
630 بازدید
فهرست بهاي واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1401
نویسنده / گردآورنده:  سازمان برنامه و بودجه کشور
سال انتشار:  1400
تعداد صفحات:  151
حجم فایل (مگابایت) :  5.5

آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، فارسی، کتابخانه
132 بازدید
نویسنده / گردآورنده:  وزارت راه و شهرسازی
سال انتشار:  1400
تعداد صفحات:  12
حجم فایل (مگابایت) :  0.4

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی را به تصویب رساند.

ضوابط طراحی ایستگاه‌های قطارشهری و حومه – جلد اول – ضوابط معماری

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، فارسی، کتابخانه
100 بازدید
ضوابط طراحي ايستگاه‌هاي قطارشهري و حومه
نویسنده / گردآورنده:  سازمان برنامه و بودجه كشور
انتشارات:  سازمان برنامه و بودجه كشور
سال انتشار:  1400
تعداد صفحات:  588
حجم فایل (مگابایت) :  17.8

آیین نامه راههای ایران (آرا) – آیین نامه طرح هندسی راههای برون شهری

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، فارسی، کتابخانه، کتب فارسی
496 بازدید
آئین نامه راههای ایران (آرا) - آئین نامه طرح هندسی راههای برون شهری
نویسنده / گردآورنده: 

سازمان برنامه و بودجه کشور
معاونت فني و توسعه امور زيربنايي و تولیدي
امور نظام فني و اجرايي، مشاورين و پیمانکاران

ویرایش:  اول
انتشارات:  سازمان برنامه و بودجه کشور
سال انتشار:  1400
تعداد صفحات:  226
حجم فایل (مگابایت) :  10.9

آیین‌نامه بتن ایران (تجدید نظر دوم) + نرم افزار طرح اختلاط و ارزیابی کیفیت بتن

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، فارسی، کتابخانه، کتب فارسی
259 بازدید
آيين نامه بتن ايران (آبا) - تجديد نظر دوم
نویسنده / گردآورنده: 

سازمان برنامه و بودجه كشور
وزارت راه و شهرسازي - مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي
معاونت فني، امور زيربنايي و توليدي - امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران

ویرایش:  دوم
انتشارات:  سازمان برنامه و بودجه كشور
سال انتشار:  1400
تعداد جلد:  3

شرح خدمات همسان مطالعات و طراحی تقاطع های غیرهمسطح شهری

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، فارسی، کتابخانه
176 بازدید
نویسنده / گردآورنده:  شوراي فني شهرداري تهران
انتشارات:  شهرداري تهران
سال انتشار:  1400
تعداد صفحات:  29
حجم فایل (مگابایت) :  0.4

ضوابط و مشخصات فنی و تجهیزات شهری دوچرخه (رمپ و پارکینگ)

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، فارسی، کتابخانه
134 بازدید
نویسنده / گردآورنده:  شوراي فني شهرداري تهران
انتشارات:  شوراي فني شهرداري تهران
سال انتشار:  1400
تعداد صفحات:  53
حجم فایل (مگابایت) :  2.3

فهرست بهای کلان راهسازی سال ۱۴۰۰

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، بخشنامه، فارسی، کتابخانه
231 بازدید
نویسنده / گردآورنده:  سازمان برنامه و بودجه کشور
انتشارات:  سازمان برنامه و بودجه کشور
سال انتشار:  1400
تعداد صفحات:  42
حجم فایل (مگابایت) :  1

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال ۱۴۰۰

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، بخشنامه، فارسی، کتابخانه
1,044 بازدید
نویسنده / گردآورنده:  سازمان برنامه و بودجه کشور
انتشارات:  سازمان برنامه و بودجه کشور
سال انتشار:  1400
تعداد صفحات:  37
حجم فایل (مگابایت) :  5.5

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، بخشنامه، فارسی، کتابخانه، کتب فارسی
۱ دیدگاه
1,059 بازدید
نویسنده / گردآورنده:  سازمان برنامه و بودجه کشور
انتشارات:  سازمان برنامه و بودجه کشور
سال انتشار:  1399
تعداد صفحات:  148
حجم فایل (مگابایت) :  2.8

سبد خرید شما

  • سبد خریدتان خالی است.

جدیدترین مطالب

keyboard_arrow_up