کتب فارسی

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، فارسی، کتابخانه، کتب فارسی
21 بازدید
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1403
نویسنده / گردآورنده:  سازمان برنامه و بودجه کشور
سال انتشار:  1402
تعداد صفحات:  154
حجم فایل (مگابایت) :  2.88

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۲

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، فارسی، کتابخانه، کتب فارسی
37 بازدید
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1402
نویسنده / گردآورنده:  سازمان برنامه و بودجه کشور
سال انتشار:  1401
تعداد صفحات:  153
حجم فایل (مگابایت) :  7.5

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۱

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، فارسی، کتابخانه، کتب فارسی
642 بازدید
فهرست بهاي واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1401
نویسنده / گردآورنده:  سازمان برنامه و بودجه کشور
سال انتشار:  1400
تعداد صفحات:  151
حجم فایل (مگابایت) :  5.5

آیین نامه راههای ایران (آرا) – آیین نامه طرح هندسی راههای برون شهری

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، فارسی، کتابخانه، کتب فارسی
509 بازدید
آئین نامه راههای ایران (آرا) - آئین نامه طرح هندسی راههای برون شهری
نویسنده / گردآورنده: 

سازمان برنامه و بودجه کشور
معاونت فني و توسعه امور زيربنايي و تولیدي
امور نظام فني و اجرايي، مشاورين و پیمانکاران

ویرایش:  اول
انتشارات:  سازمان برنامه و بودجه کشور
سال انتشار:  1400
تعداد صفحات:  226
حجم فایل (مگابایت) :  10.9

معرفی نسل های دوچرخه اشتراکی

کتب فارسی، فارسی، کتابخانه
189 بازدید
معرفی نسل های دوچرخه اشتراکی
نویسنده / گردآورنده:  مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران - مریم عسگری پور
انتشارات:  مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
سال انتشار:  1399
تعداد صفحات:  38
حجم فایل (مگابایت) :  9.6

آیین‌نامه بتن ایران (تجدید نظر دوم) + نرم افزار طرح اختلاط و ارزیابی کیفیت بتن

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، فارسی، کتابخانه، کتب فارسی
261 بازدید
آيين نامه بتن ايران (آبا) - تجديد نظر دوم
نویسنده / گردآورنده: 

سازمان برنامه و بودجه كشور
وزارت راه و شهرسازي - مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي
معاونت فني، امور زيربنايي و توليدي - امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران

ویرایش:  دوم
انتشارات:  سازمان برنامه و بودجه كشور
سال انتشار:  1400
تعداد جلد:  3

سالنامه آماری راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۱۳۹۹

آمار، فارسی، کتابخانه، کتب فارسی
1,263 بازدید
سالنامه آماری راهداری و حمل و نقل جاده‌ای 1399
نویسنده / گردآورنده:  دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
انتشارات:  سازمان راهداري و حم لونقل جادهاي
سال انتشار:  1400
تعداد صفحات:  218
حجم فایل (مگابایت) :  21.4

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰

استانداردها و آیین‌نامه‌های فارسی، بخشنامه، فارسی، کتابخانه، کتب فارسی
۱ دیدگاه
1,060 بازدید
نویسنده / گردآورنده:  سازمان برنامه و بودجه کشور
انتشارات:  سازمان برنامه و بودجه کشور
سال انتشار:  1399
تعداد صفحات:  148
حجم فایل (مگابایت) :  2.8

کتاب آماری حمل و نقل هوایی کشور ۱۳۹۸

آمار، کتابخانه، کتب فارسی
317 بازدید
کتاب آماری حمل و نقل هوایی کشور 1398
نویسنده / گردآورنده:  معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر فناوری اطلاعات و بررسی‌های آماری
انتشارات:  سازمان هواپیمایی کشوری
سال انتشار:  1399
تعداد صفحات:  206
حجم فایل (مگابایت) :  12.4

کتاب آماری سال ۱۳۹۸ حمل و نقل هوایی کشور شامل شش فصل و متشکل از اطلاعات و آمارهای مختلف مرتبط با پروازها و تجزیه و تحلیل از عملکرد شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی فعال در کشور به صورت آمارهای مقایسه ای و با ضرایب رشد و سهم آنها و جداول و نمودارهای مربوطه ارائه شده است.

سند حمل و نقل انسان محور در حمل و نقل هوشمند ایران

کتب فارسی، فارسی، کتابخانه
221 بازدید
نویسنده / گردآورنده: 

دکتر سید مهدی تشکری هاشمی
دکتر مهدی قطعی
حمیدرضا افتخاری

ویرایش:  اول
انتشارات:  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سال انتشار:  1395
تعداد صفحات:  53
حجم فایل (مگابایت) :  1.6

سبد خرید شما

  • سبد خریدتان خالی است.

جدیدترین مطالب

keyboard_arrow_up